เลี้ยงปลานิลในบ่อซีเมนต์ ทีแรก 500 ตัว ต่อมาเริ่มตายเรื่อยๆ เปลี่ยนน้ำ 2-3 วันต่อครั้ง แก้ไขอย่างไรได้บ้าง

เลี้ยงปลานิลในบ่อซีเมนต์ ทีแรก 500 ตัว ต่อมาเริ่มตายเรื่อยๆ เปลี่ยนน้ำ 2-3 วันต่อครั้ง แก้ไขอย่างไรได้บ้าง

6 Likes

มีออ๊กซีเจนครับ

รีบติดต่อประมงอำเภอหรือพื้นที่ใกล้เคียงด่วนเลยครับ จะมีผู้เชี่ยวชาญโดยตรง อย่าลองผิดลองถูก