ขอสอบถามท่านอาจารย์หน่อยครับทุเรียน 6 ปีผมลงสารไปได้ 22 วันแต่ไม่มีตาดอกออกมาให้เห็นเลยจะแก้ปัญหาอย่างไรครับ

ขอสอบถามท่านอาจารย์หน่อยครับทุเรียน 6 ปีผมลงสารไปได้ 22 วันแต่ไม่มีตาดอกออกมาให้เห็นเลยจะแก้ปัญหาอย่างไรครับ

4 Likes

มีภาพไหมครับ รออาจารย์มนูตอบ

1 Like

ฉีดสะสมไปเรื่อยๆครับพอเห็นตาดอกแขนงแก่แต่งแขนงได้เลยครับ

2 Likes

ขอสอบถามท่านอาจารย์หน่อยครับทุเรียน 6 ปีผมลงสารไปได้ 22 วันแต่ไม่มีตาดอกออกมาให้เห็นเลยจะแก้ปัญหาอย่างไรครับ
1.มันเพิ่งให้สาร 22วัน ประมาณ 40 วันไปแล้ว
2.แต่ถ้าแตกใบอ่อนให้ดำเนินการพ่นสารใหม่ให้ดำเนินการตามข้อ 1.
3.ส่วนการปฏิบัติอื่นๆดูตามข้อมูลข้างล่างนี้

** 1. หลังฉีดสารพาโคลบิวทราโซลไปแล้ว 1-2 สัปดาห์ถ้าทุเรียนยังมีการแตกใบใหม่ เนื่องจากความเข้มข้นที่ใช้ครั้งแรกอาจไม่เหมาะสมกับสภาพความสมบูรณ์ของต้นทุเรียน หรือการฉีดพ่นไม่ทั่วถึง ต้องทำการพ่นสารฯใหม่โดยใช้อัตรา 500-700 ppm(ถ้าสารชนิด 10%อัตราที่ใช้ 100-150 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตรหรือชนิด 25% อัตรา 40-60 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร)
2. การจัดการเพื่อสนับสนุนการออกดอก หลังพ่นสารพาโคลบิวทราโซลไปแล้วจะต้องรีบใส่ปุ๋ยเพื่อสะสมตาดอกทันที
3.ปุ๋ยทางดินสูตร 8-24-24 หรือ9-24-24 อัตราเป็นกิโลกรัม=1/2 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม(เมตร)
4. หลังให้ปุ๋ยทางดินแล้ว 2 สัปดาห์ ให้ปุ๋ยเกล็ดสูตร 10-52-17,0-42-56 หรือ 9-27-34อัตรา 500-1000 กรัมผสมธาตุอาหารรองเช่น แคลเซี่ยม โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี เหล็กและแมงกานีส อัตราตามคำแนะนำ เพราะทุเรียนต้องการมากในช่วงการแตกตาเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ของดอก
5. การตัดแต่งกิ่ง
6.ตัดแต่งกิ่งกอตะไคร้ กิ่งแขนง กิ่งน้ำค้าง เพื่อลดการแก่งแย่อาหารขณะออกดอก และการเลี้ยงผลใหม่
7.การจัดการโคนต้น
หลังพ่นสารพาโคลบิวทราโซลไปแล้ว 40 วัน ให้ดำเนินการดังนี้
1)ทำความสะอาด โคนต้นบริเวณใต้ทรงพุ่ม โดยคราดเอาใบแห้ง กิ่งแห้งและกำจัดวัชพืชออกให้หมด เพื่อให้หน้าดินแห้ง ในสวนทุเรียนที่อายุน้อยควรโยงกิ่งที่ปกดินให้สูงขึ้นเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก หน้าดินแห้งเร็วขึ้น
2)งดการให้น้ำเพื่อให้ทุเรียนเกิดความเครียด นำไปสู่การพักตัวเพื่อเตรียมการออกดอก
8. การตรวจดูความพร้อมของต้นทุเรียนก่อนทำการกระตุ้นออกดอก
1)บีบใบล่างสุดของช่อใบที่แตกออกมาชุดสุดท้าย โดยกำมือตามความยาวของใบให้แน่น ถ้าใบทุเรียนแก่จะแข็งกรอบมีเสียงดังกรอบแกรบ แสดงว่าทุเรียนอยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีตาดอกพร้อมที่จะทำการเปิดตาดอกได้แล้ว
2)ปลายรากฝอยตะขาบที่อยู่บนหน้าดินจะแห้งเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือออกเป็นสีดำ
3) ตรวจดูที่กิ่งของต้นทุเรียนเริ่มแตกตาดอกเป็นตุ่มน้ำตาลอ่อน และกลายเป็นสีน้ำตาลแกมเขียวอ่อน แสดงว่าตาดอกกำลังเริ่มพัฒนาไปสู่ระยะไข่ปลาแล้ว
9.การกระตุ้นออกดอก
หลังพบว่าทุเรียนอยู่ในระยะพร้อมพัฒนาไปสู่ระยะไข่ปลาแล้ว ดำเนินการกระตุ้นการออกดอกตาม แนวทางดังนี้
1.แนวทางที่ 1 ฉีดพ่นด้วยไทโอยูเรีย ความเข้มข้น 1500 ppm ( 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร)ฉีดพ่นที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา ระวังอย่าให้ถูกใบจะทำให้ใบไหม้
2.แนวทางที่ 2 ฉีดพ่นด้วยโปแตสเซียมไนเตรท 13-0-46 อัตรา 150 - 300 กรัมผสมสาหร่ายทะเลอัตรา 30-60มิลลิลิตรหรือผสมกรดอะมิโนแอซิด อัตราแนะนำในน้ำสะอาด 20 ลิตรฉีดพ่นทั่วทั้งต้นและที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา
3.แนวทางที่ 3 ใช้ปุ๋ยทางใบ สูตร 7-13-34+12.5 Znผสมสารทำลายการพักตัวของตาดอกที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบเช่น แอร์โกวิท อัตรา 2-3 มิลลิลิตรในน้ำสะอาด 20 ลิตรฉีดพ่นที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา
4.แนวทางที่ 4 เลือกวันที่ฝนไม่ตก ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยทางใบสูตร 12-3-42 ผสมฮอร์โมนกลุ่มไซโตไคนิน เช่น นูโปร ฉีดพ่นที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา และตุ่มตาดอกขนาดเล็ก**

1 Like

ต้นนี้เป็นหนึ่งต้นในสวนครับ

1 Like

นี่คือภาพต้นโดยรวมครับ

1 Like