ขอให้ผู้รู้ช่วยด้วยครับ ต้นทุเรียนเหลือแต่ตอใบก็ไม่ยอมแตกออกมาใส่ปุ๋ย6-3-3ก็ไม่แทงยอดออกมาครับช่วยแนะนำด้วยครับ

ขอให้ผู้รู้ช่วยด้วยครับ
ต้นทุเรียนเหลือแต่ตอ
ใบก็ไม่ยอมแตกออกมา
ใส่ปุ๋ย6-3-3ก็ไม่แทงยอดออกมาครับ
ช่วยแนะนำด้วยครับ

2 Likes

ขอให้ผู้รู้ช่วยด้วยครับต้นทุเรียนเหลือแต่ตอใบก็ไม่ยอมแตกออกมาใส่ปุ๋ย6-3-3ก็ไม่แทงยอดออกมาครับ
ช่วยแนะนำด้วยครับ

ทุเรียนหากทิ้งใบหมดแล้วโอกาสฟื้นมาใหม่ยากมากๆเลยครับ ส่วนใหญ่จะตายไปเลยนะครับ

1 Like

ขอบคุณครับ

ปลูกใหม่ดีกว่าครับ

ควรจะปลูกในที่โล่งกว่านี้จะดีกว่า​

คับผม