สวนยางยังไม่กรีด อายุ 6 ปี กับสวนยางอายุ 30 ปี ถ้าจะปลูกแซมไม้ป่ากระถินเทพาหรือไม้ป่าอื่นควรปลูกอย่างไรคะ

สวนยางยังไม่กรีด อายุ 6 ปี กับสวนยางอายุ 30 ปี ถ้าจะปลูกแซมไม้ป่ากระถินเทพาหรือไม้ป่าอื่นควรปลูกอย่างไรคะ