ทำผลผลิตปาล์มสูงกว่า 6.5 ตัน/ไร่/ปี ต่อเนื่องมา 8 ปี โสฬส เดชมณี สุภาพบุรุษปาล์มน้ำมัน


สวัสดีสมาชิกชาวเกษตรโกทุกท่านครับ หนึ่งในพืชที่มาแรงมากในช่วงนี้ คือ ปาล์มน้ำมัน
ก่อนหน้านี้ราคาพุ่งทะลุ 10 บาท/กก และมีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นมาก
ถึงขั้นที่ว่าต้องจองต้นกล้าล่วงหน้ากันข้ามปี บางพื้นที่ ขับรถไปรอจองตั้งแต่ตี 5
เพื่อให้ได้คิวต้น ๆ หลาย ๆ พื้นที่ต้นกล้าจากแปลงเพาะมาตรฐานเต็ม
ถ้าไม่จองไว้ปีนี้ก็ไม่มีต้นกล้าปลูก

ถึงแม้การปลูกจะคึกคักมาก แต่ทางด้านผลผลิตเฉลี่ยรวมรายปีของทั้งประเทศ
ข้อมูลโดยสำนักเศรษฐิกจการเกษตร จากปี 2556 - 2563 ก็คือ 2.875 ตัน/ไร่/ปี
ซึ่งตัวเลขนี้สำหรับสวนรายย่อยแล้ว น่าสนใจมาก
หากมีช่องทางไหนที่พวกเค้าสามารถยกระดับผลผลิต/ไร่/ปีให้สูงขึ้นได้
ก็จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

วันนี้ เราจึงอยากพาทุกท่านมาดู 8 อุปนิสัย การทำสวนปาล์มให้ได้ผลผลิตสูง
จากคุณโสฬส เดชมณี สุภาพบุรุษปาล์มน้ำมันจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มีผลผลิตเฉลี่ยย้อนหลัง จากปี 2557 - 2564 คือ 6.945 ตัน/ไร่/ปี
ดูไม่ผิดนะครับ ตัวเลขนี้ถูกจดบันทึกโดยอ้างอิงจากบิลที่ขายผลผลิต
เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษา เป็นแรงบันดาลใจ ทำอย่างไร?
มีวิธีคิด วิธีการจัดการอย่างไร? เพื่อนำมาปรับใช้กับแปลงเราเอง

1. สร้างอุปนิสัยช่างสงสัย โดยการชอบตั้งคำถามอะไร? อย่างไร? ทำไม? ความสงสัยที่มีผลโดยตรงกับผลผลิต คือมีปัจจัยอะไรบ้าง ทำให้ปาล์มกำหนดเพศเป็นดอกเกสรตัวเมียหรือดอกตัวผู้ จากนั้นก็เริ่มค้นหาคำตอบโดยการเข้าอบรมและอ่านหนังสือ เมื่อได้รวบรวมสมมุติฐานแล้วก็ลงมือปฏิบัติทั้งการให้น้ำช่วงแล้ง การสูบน้ำออกช่วงน้ำท่วม

2. ความเชื่อในวิทยาศาสตร์การปรับใช้เทคโนโลยี คือเชื่อในสิ่งที่มีหลักการ มีเหตุผล เช่น คุณโสฬส ได้ใช้ข้อมูลจากผลวิเคราะห์ดินและใบ เป็นตัวกำหนดทิศทางการใส่ปุ๋ย ธาตุไหนผลวิเคราะห์ออกมาน้อย ปรับเพิ่ม ธาตุไหนผลวิเคราะห์ออกมามีมาก ปรับลด, การใช้สารปรับสภาพดินเพื่อยกระดับค่า pH ให้เหมาะสมกับการเป็นประโยชน์ของปุ๋ยยิ่งขึ้น, การติดตามพยากรณ์อากาศเพื่อหาช่วงจังหวะที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ย การเตรียมพร้อมเรื่องน้ำในอนาคต 3-6 เดือนข้างหน้า

3. อุปนิสัยนักปฏิบัติ เมื่อได้ศึกษาจนมั่นใจแล้วว่าดี ก็ตกลงใจปฏิบัติอย่างไม่ไขว้เขว ทั้งเรื่องของการใส่ปุ๋ยเองทั้งหมด การให้น้ำเองทั้งหมด การกำหนดไว้ทางใบ การวางทางใบให้กับทีมงานจัดการตามรูปแบบที่คุณโสฬสได้วางเอาไว้

4. อุปนิสัยความมุ่งมั่นที่แรงกล้า ในพื้นที่ 44.09 ไร่นี้ ไม่ได้ราบเรียบทั้งหมด มีพื้นที่ลุ่ม และมีพื้นที่โขดหิน ค่า pH 3.8 ทำให้ไม่ง่ายที่จะได้ผลผลิตระดับนี้ แต่ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงที่จะทำผลผลิตให้สูง ทำให้เกิดแรงผลักดันให้เอาชนะหรือหาทางแก้ไขปัญหาทุกอุปสรรคที่ขัดขวาง

5. อุปนิสัยมีวินัยขั้นสูง เช้า สาย บ่าย เย็น ของแต่ละวัน จะเห็นคุณโสฬส ตั้งใจทำงานตัวเองอยู่ในสวน ใช้เวลากับการแก้ไขปัญหาในสวน ไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ ไม่ติดการพนันทั้งปวง ไม่สำมะเรเทเมา ไม่ติดโซเชียล

6. ทำตัวเป็นคนประเภทน้ำไม่เต็มแก้วอยู่เสมอ เป็นคนที่ไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ของตัวเองเลย นับตั้งแต่เริ่มทำปาล์มน้ำมัน จากคนที่ไม่มีความรู้ในปาล์มน้ำมัน ได้ขวานขวาย เข้าศึกษา เข้าอบรม จนกระทั่งเก่ง ประสพความสำเร็จ ก็ยังคงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสพการณ์ด้านอื่น ๆ อยู่เสมอ

7. อุปนิสัยละเอียด รอบคอบ จดบันทึก ถึงจะเหน็ดเหนื่อยจากการทำสวน แต่ทุกครั้งที่มีค่าใช้จ่าย มีรายรับเกิดขึ้น จะจดบันทึกและเก็บบิลไว้อย่างมีระเบียบ การจดบันทึกจะช่วยให้ประเมินได้ว่าการลงทุนใส่ปุ๋ย ลงทุนให้น้ำในช่วงแล้งนั้น คุ้มค่าไหม ส่วนการเก็บรักษาบิลไว้ก็เพื่อรีเช็คข้อมูลว่าข้อมูลที่เอามาลงไม่หลอกตัวเอง ไม่หลอกคนอื่น คือข้อมูลจากผลผลิตจริง

8. อุปนิสัยไม่ถือตัว เข้าถึงง่าย ชอบแบ่งปันความรู้ หลังจากผลผลิตปี 2558 ที่สูงถึง 7.37 ตัน/ไร่/ปี ถูกนำเสนอผ่านช่องทางโซเชียลต่าง ๆ สวนปาล์มคุณโสฬส ก็ได้รับความสนใจจากคนปลูกปาล์มทั้งหลายที่เดินทางมาชม มาสอบถามที่สวนทั้งรูปแบบหมู่คณะ หรือกลุ่มย่อย ๆ หรือหลาย ๆ หน่วยงาน ได้ติดต่อเพื่อไปบรรยายให้ความรู้กับผู้ปลูกปาล์มที่ต่าง ๆ คุณโสฬสก็แบ่งเวลาจากการทำงานในสวนไปแบ่งปันความรู้สม่ำเสมอมาจนถึงปัจจุบัน

สวนปาล์มน้ำมันนี้ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสมาชิกท่านใดเคยไปเยี่ยมแล้ว หรือ ประทับใจด้านใดเชิญมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ

เรียบเรียงข้อมูล โดย พยัคฆพล บารมีชินโชติ
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ คุณโสฬส - คุณฤดี เดชมณี
พี่แป๋ว คุณกิจจ์เตชินทร์ คำดา และ เจ๊วิ คุณวิไลพร ฤทธี มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

28 Likes

สวนนี้ไอดอลเลยครับเคย​ไปชมแล้ว​เป็นสวนที่สร้างแรงบันดาลใจ​สร้างความรู้ได้ดีมาก​ขอชื่นชมเลย

4 Likes


ความสงสัยในเรื่องการกำหนดเพศของปาล์มน้ำมัน คือหัวใจสำคัญของคนปลูกปาล์ม

6 Likes


ความมุ่งมั่นทุ่มเท ช่วงแล้งสูบน้ำเข้า ช่วงไหนน้ำท่วมต้องสูบน้ำออก

6 Likes


ความเชื่อที่เป็นวิทยาศาสตร์ ผลผลิตออกไปมาก ผลวิเคราะห์ใบ ผลวิเคราะห์ดิน จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการใส่ปุ๋ย

6 Likes


นิสัยนักคิด นักปฏิบัติ การวางทางใบช่วยได้หลายปัจจัย คุมวัชพืช ช่วยเก็บรักษาความชื้น เมื่อใบผุสลายปุ๋ยที่อยู่ในในก็ถูกนำกลับไปใช้อีก และช่วยปรับความโปร่ง ความร่วนซุยผิวดินได้ดี

6 Likes


การจดบันทึก ช่วยตอบคำถามทั้งหมด ที่ลงทุนลงแรงไป คุ้มไหม?

6 Likes

ขอบคุณครับโกนุ

1 Like

อันนี้สำคัญค่ะ เหนื่อยแล้วมีกำไร

2 Likes

สุดยอดครับ :+1: เป็นแนวทางและแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆชาวสวนได้อย่างดี

3 Likes

ใช่ครับ ถ้าดูอัตราใส่ปุ๋ย/ต้น/ปี จะเห็นว่าลงทุนค่าปุ๋ยเยอะมาก แต่รายรับจากผลผลิตที่อยู่ระดับสูง บวกลบแล้วยังคุ้มมากที่จะลงทุนด้านปุ๋ย ทั้งนี้ดูองค์ประกอบอื่น ๆ ประกอบการลงทุนด้วย ถ้าไม่มีน้ำช่วยช่วงแล้ง ไม่ได้วางทางใบแบบนี้ การแต่งทางใบบนต้นไม่เหมาะสม อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนแบบนี้เช่นกันครับ

1 Like

ในกรณีที่เรามีการจัดสวนปาล์มที่ดี แต่เราใช่ปุ๋ยที่เกรดถูกๆเช่น 21-0-0
จะทำให้ผลผลิตลดลงมั้ยครับ

2 Likesมีหลากหลายกลุ่มจากหลายจังหวัดเดินทางมาชมถึงแปลง มาเรียนรู้ในแปลงจริงได้ประโยชน์มากครับ

2 Likes

21-0-0+24S คือแอมโมเนียมซัลเฟต เป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ราคาปัจจุบันไม่ใช่ปุ๋ยเกรดถูก ๆ อีกต่อไปแล้วนะครับ การใช้แม่ปุ๋ยให้ถูกอัตรา ทั้ง N P K เพิ่ม แมกนีเซียม กับโบรอน จับ 5 ธาตุนี้เป็นหลัก ๆ ร่วมกับการจัดการที่ดีแบบอื่น ๆ ควบคู่กันไปก็ผลผลิตสูงได้ครับ

3 Likes

การกำหนดเพศทางใบที่​ 22 นี้​หากชาวสวนทำความเข้าใจจะไม่ถูกหลอกจากพวกปุ๋ยเทวดา​กก​@800-900 บาท

3 Likes

ปุ๋ยที่ฉีดแล้วเปลี่ยนเป็นทะลายดกทันทีหมดสิทธิ์เลยค่ะเจอพัฒนาการแบบนี้

3 Likes

ใช่ครับโกนุ หากศึกษาสรีระการกำหนดเพศของทะลายปาล์ม จนเข้าใจจะเห็นว่าเมื่อทางใบพัฒนามาถึงทางใบที่ 22 จะกำหนดเพศว่าทางใบนี้จะเป็นดอกตัวผู้หรือดอกตัวเมีย ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ปุ๋ย น้ำ การจัดการ

จากนั้นทางใบนั้นจะพัฒนาไปอีก 18-22 เดือนให้หลังเราจึงเห็นดอกที่อยู่ในทางใบนั้นโผล่ออกมาว่าเป็นดอกตัวผู้หรือดอกตัวเมีย ดังนั้นการฉีดปุ๊บ สองเดือนเปลี่ยนเป็นดอกตัวเมียมากขึ้นหรือเปลี่ยนจากดอกตัวผู้เป็นดอกตัวเมียได้ จึงเป็นไปไม่ได้ครับ

3 Likes

วางทางใบสวยมากเลยได้ประโยชน์มากด้วยขอบคุณที่แบ่งผันนะคะ จะไปทดลองทำในสวน

2 Likes

รบกวนสอบถาม คุณ หนุ่ม นักวิชาการปาล์ม หน่อยครับ

ผมได้ใช้ ปุ๋ย ยารา สูตร 10-10-30 ใส่ในต้นปาล์ม 8 ปี ใส่ประมาณ 3 กิโล/ต้น จะสอบถามว่า ปุ๋ยที่ใส่ในต้นปาล์มนี้ ต้นปาล์มจะได้รับธาตุอาหารปุ๋ยครบ ทั้งหมด เลยไหม ครับ

2 Likes

สวัสดีครับเฮีย ปุ๋ยยารา สูตร 10-10-30+1.5MgO+0.1B เป็นปุ๋ยคอมปาวด์ ดังนั้นธาตุอาหารทั้ง 5 ชนิด จึงครบในเม็ดปุ๋ยเม็ดเดียวเลยครับ หากใส่ต้นละ 3 กก พืชจะได้รับ
N 300g.
P2O5 300 g.
K2O 900 g.
MgO 1.5 g.
B 3 g.

1 Like