ผลมะระจีนหัวโตปลายแหลมบางลูกก็โค้งงอ เกิดจากอะไรครับ อายุต้นประมาณ60วัน ต้นแข็งแรงดี ใบใหญ่ เถาเยอะ ปัจจุบันใส่ปุ๋ย 16-1

ผลมะระจีนหัวโตปลายแหลมบางลูกก็โค้งงอ เกิดจากอะไรครับ อายุต้นประมาณ60วัน ต้นแข็งแรงดี ใบใหญ่ เถาเยอะ ปัจจุบันใส่ปุ๋ย 16-16-16 +ฉีดแคลเซียม โบรอน อาทิตย์ละ1ครั้งต้องเสริมธาตุอะไรเพิ่มเติมหรือป่าวครับ

มะระลูกหงิกงอไม่เต็มทรง
1.ให้ปุ๋ย 8-24-24หรือ 9-24-24แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนี่เซี่ยม สังกะสี สามารถใช้บำรุงดอกให้ผสมติดดีและบำรุงผลไปคราวเดียวกันเลย
2.หรือ ใหฟ้ปุ๋ยทางใบ -0-52-34 หรือ 10-52-17 ฉีดพ่นทางใบ 2-3 ครั้ง ทุกๆ 7วันอย่าลืมเสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนี่เซี่ยม สังกะสี
3.หลังออกดอกแล้วให้ปุ๋ย 13-13-21อัตรา 30-50 กิโลกรัม/ไร่ เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนี่เซี่ยม สังกะสี