มีบัวสี ขายนะคะพร้อมส่งต้นละ60/2ต้น100บาทใส่อ่างหรือจะปลูกจัดสวนก็สวยคะ0821423691

มีบัวสี ขายนะคะพร้อมส่งต้นละ60/2ต้น100บาทใส่อ่าง
หรือจะปลูกจัดสวนก็สวยคะ
0821423691