เป็นแบบนี้ทั้งสวนคะ ปลูกรอบโคกทุเรียน ประมาณ600.โคกต้องการทราบว่า 1 วิธีรักษา/แก้ไข/ตัวยา 2 วิธีป้องกัน 3 ในส่วนที่ตายไป

เป็นแบบนี้ทั้งสวนคะ ปลูกรอบโคกทุเรียน ประมาณ600.โคกต้องการทราบว่า
1 วิธีรักษา/แก้ไข/ตัวยา
2 วิธีป้องกัน
3 ในส่วนที่ตายไปสามารถปลูกแทนที่หรือปลูกซ้ำ ได้อีกหรือไม่ ควรทำ อย่างไรดีคะ เพราะไม่มีพื้นที่อื่นแล้ว

1 Like

พริก เป็นพืชที่ต้องการการดูแล อย่างใกล้ชิด และ ต้องการสุขอนามัยที่ดี

จากภาพมีปัญหาที่พอจะวิเคราะห์ได้คือ
๑. อาการเหี่ยว นั้น อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจจะเป็นเขื้อรา หรือ แบคทีเรีย หรือ แม้กระทั่งปลวก ซึ่งต้องดูจากโคนต้น หรือราก
ในบริเวณที่เกิดอาการเหี่ยวแล้ว ถ้าทราบปัญหาที่แน่ชัด บางครั้งก็อาจจะปลูกซ้ำที่ได้
๒. อาการผลแห้ง นั้นมีทั้งอาการขาดแคลเซี่ยม และ แอนแแทรคโนสปนกันอยู่ และ บางรูปก็แห้งเพราะต้นพริก ถูกเชื้อไวรัสเข้าทำลาย
๓. ต้นพริกส่วนมาก มีอาการใบด่างเหลืองเนื่องจากการเข้าทำลายของเชื้อไวรัสตั้งแต่ระยะก่อนออกดอก ซึ่งไวรัสนั้น มีแมลงเป็นพาหะ

ดังนั้นในการปลูกพริก ช่วงตั้งแต่หลังย้ายปลูก สิ่งสำคัญที่สุดคือควบคุมการเข้าทำลายของแมลงงปากดูดให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นแมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน และ ไรขาว

อีกประการหนึ่ง วัชพืช ถ้าปลูกพริกแล้วมีวัชพืชอย่างนี้ โอกาสได้ผลผลิตน้อยมาก เพราะ แมลงปากดูดเหล่านั้น ก็จะอาศัยและแพร่พันธุ์อยู่ในวัชพืชเหล่านั้น การปลูกพริกจึงต้องการ สุขอนามัยที่ดี ตั้งแต่เริ่มปลูก

คำตอบ
๑.การรักษาแปลงนี้คงจะไม่คุ้ม ถ้าส่วนมากเป็นเหมือนรูปที่ส่งมาเพราะส่วนมากต้นแสดงอาการใบด่างเหลือง แล้ว
แต่ถ้าเป็นบางส่วน สามารถถอนต้นที่แสดงอาการ ใบด่างเหลืองออกจากแปลง แล้วคุมต้นที่อาการปกติด้วยสารกำจัดแมลงปากดูด
๒. ถ้าจะปลูกใหม่
ช่วงแรกต้องป้องกัน การเข้าทำลายของแมลงปากดูด ดังกล่าวแล้ว อย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้เกิดการเข้าทำลายของไวรัส
ในแปลงปลูกต้องหมั่นกำจัดวัชพืช
๓, ถ้าเพาะกล้าเอง ต้องคุมการเข้าทำลายของแมลงตั้งแต่ใน ระยะเพาะกล้า สังเกตุ และ เลือกต้นที่ มีลักษณะผิดปกติทิ้งไป

1 Like

ขอบคุณมากคะ
ตอนนี้วัชพืชจัดการแล้วคะ จะถอนต้นทิ้งเป็นลำดับต่อไปคะ ส่วนต้นที่ไม่ถอนทิ้ง ดูแลอย่างไรควรใช้ยาอะไรคะเพราะตอนนี้พริกกำลังราคาดีคะ

สำหรับปัญหาแมลงและไรศัตรูพริกที่สำคัญมีหลายชนิดแต่ที่เป็นปัญหาหลักคือเพลี้ยไฟพริกเนื่องจากเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสใบด่างเหลือง และไรขาวพริก อาการของเพลี้ยไฟคือขอบใบไหม้ม้วนหงิกงอขึ้นด้านบน ถ้ามีไวรัสจะมีอาการด่างเหลืองร่วมด้วย ส่วนไรขาวพริกใบบริเวณยอดอ่อนที่แตกใหม่ๆจะมีขอบใบงุ้มงอลงแต่ใบจะยังเขียวอยู่

1 Like

สารกำจัดเพลี้ยไฟพริกได้แก่ กลุ่ม 1 เบนฟูราคาร์บ คาร์โบซัลแฟน กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 3แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ไบเฟนทริน กลุ่ม 4 อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม อะซีทามิพริด โคลไทอะนิดิน ซัลฟอกซาฟลอร์ กลุ่ม 5สไปเนโทแรม กลุ่ม 6 อีมาเมกติน กลุ่ม 13 คลอร์ฟีนาเพอร์ กลุ่ม 28 ไซแอนทรานิลิโพรล ควรมีสาร 3-4กลุ่มคอยสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มทุกรอบ 15วันเพื่อชะลอการดื้อยา

2 Likes

สารกำจัดไรขาวพริก กลุ่ม 1 ไตรอะโซฟอส พิริมิฟอสเมทิล กลุ่ม 2 ฟิโพรนิล กลุ่ม 6อะบาเมกติน อีมาเมกติน กลุ่ม 19 อามีทราช กลุ่ม 21 ไพริดาเบน เฟนไพรอคซิเมต ทีบูเฟนไพแรด กลุ่ม 23 สไปโรมีไซเฟน ควรมีสาร 3-4กลุ่มสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มทุก 7วัน ป้องกันไรดื้อยาเพราะไรขาวมีวงจรสั้นมากแค่ 7วันก็ออกลูกหลานแล้ว

2 Likes