"ประกันภัยข้าวนาปี 64" ธกส. ทุ่มเงินกว่า 2.9 พันล้านบาท!

“ประกันภัยข้าวนาปี 64” ธกส. ทุ่มเงินกว่า 2.9 พันล้านบาท!
.
หลังจากมีมติเห็นชอบในโครงการ “ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564” โดยเงินสนับสนุนโครงการเป็นจำนวน 2,936 ล้านบาท
ครอบคลุมพื้นที่ประกันภัยกว่า 46 ล้านไร่ ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติในการทำการผลิตข้าวนั่นเอง
.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) จึงได้เปิดเผยเงื่อนไขโครงการ “ประกันภัยข้าวนาปี 64” ซึ่งนับว่าเป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 10
และมีลักษณะเดียวกันกับปี 2563 ที่ผ่านมา โดยทางธนาคารได้กำหนดปรับอัตราเบี้ยประกันดังนี้ (อ้างอิงจาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์)
อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ลดลง 1 บาท (จาก 97 บาท/ไร่ เหลือ 96 บาท/ไร่)
และปรับอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ซื้อประกันภัยเพิ่มและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่ำ ลดลง 3 บาท (จาก 58 บาท/ไร่เหลือ 55 บาท/ไร่)
.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930029

4 Likes