ปามน้ำมัน อายุ 8-10 ปี ควรใส่ โดโลไม ต้นละกี่กิโลต่อปีคับ

ปามน้ำมัน อายุ 8-10 ปี
ควรใส่ โดโลไม ต้นละกี่กิโลต่อปีคับ

1 Like

โดโลไมท์ กับ ปูนขาว คือกลุ่มปูนที่ใส่เพื่อปรับค่า pH หรือค่าความเป็นกรดของดิน ก่อนใช้ควรตรวจวัดค่า pH ดินก่อนครับ ถ้าค่า pH เกิน 5.5 ไม่ต้องใส่แล้วครับ ปาล์มสามารถเจริญเติบโตได้ดีในระดับค่า pH 4.5 - 5.5 หากตรวจวัดแล้วค่า pH ยังต่ำ จะมีคำแนะนำให้ใส่ต่อไร่/ปี กี่ กก. เราก็เอามาแบ่งย่อยใส่ สองถึงสามครั้ง ไม่ควรใส่มาก ๆ ในครั้งเดียว

1 Like