ปลูกมันยังไงให้ได้ผลผลิต 8-10 ตันต่อไร่ ครับขอคำแนะนำด้วยนะครับ

ปลูกมันยังไงให้ได้ผลผลิต 8-10 ตันต่อไร่ ครับขอคำแนะนำด้วยนะครับ

ปลูกอยู่จังหวัดอะไรครับ ผมสนใจอยากทราบข้อมูลเป็นแนวทางด้วย รอผู้เชี่ยวชาญตอบครับ