"อาจารย์ ครับ ผมสามารถปลูกเมล่อนพันธุ์ไข่ทองคำ ปลูกในถุงปลูกขนาด 8*15" มีมะพร้าวสับ+ขุย ได้ไหมครับ?"

“อาจารย์ ครับ ผมสามารถปลูกเมล่อนพันธุ์ไข่ทองคำ ปลูกในถุงปลูกขนาด 8*15” มีมะพร้าวสับ+ขุย ได้ไหมครับ?"

3 Likes

ปลูกได้ครับ

2 Likes

ได้ครับ แต่ขุยมะพร้าวควรนำมาแช่น้ำก่อน เพื่อเอาสารเทนนินออก

2 Likes

สูตรตามอาจารย์มนูเลยค่ะ

เตรียมวัสดุ ปลูกลงในถุง 14X14 นิ้วหรือถ้าปลูกลงดินต้องวิเคราะห์ดิน ไถพรวนใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยคอกเก่า ยกร่องเนินหลังเต่า 80เซนติเมตร สูง30 เซนติเมตร
เพาะกล้า ประมาณ 10-12 วันเมื่อกล้ามีใบจริง 2-4 ใบก็ย้ายกล้าลงปลูกได้
ให้น้ำ สม่ำเสมอ และลดการให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยว 7-10 วัน
4.การให้ปุ๋ย
4.1หลังย้ายกล้าแล้ว 7-10วัน ให้ปู๋ยูเรียผสมน้ำ 10กรัม/น้ำ 20 ลิตรราดโคนต้น
4.2หลังย้ายกล้าปลูกแล้ว 20 วันให้ปุ๋ย 15-15-15+15-0-0(2ต่อ1)เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน +สังกะสี
4.3หลังย้ายกล้าปลูกแล้ว35 วันให้ปุ๋ย 13-13-21 เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน เพื่อเพิ่มขนาด
4.4หลังย้ายกล้าปลูกแล้ว40 วันหรือก่อนเก็บเกี่ยว1-2สัปดาห์ให้ปุ๋ย 0-0-60+46-0-0(1ต่อ1)ผสมคลุกเคล้ากัน ใส่ปริมาณ 6 กรัม/ต้นเพื่อเพิ่มขนาดและความหวาน
5.การตัดแต่งแขนงที่ต่ำข้อที่ 9และสูงกว่าข้อที่ 13 ให้ริดแขนงออกให้หมด (ไว้ผลข้อที่9-13) โดยไว้ผลเล็ก 1-2 ผล และหลังจากนั้นคัดเลือกเอาผลที่ดีที่สุดเพียง 1 ผลเท่านั้น เด็ดยอดข้อที่ 30-35ออกทิ้ง
การมัดและไต่ค้าง หลังย้ายปลูก15-17วันใช้เชือกโยงจากดินขึ้นบนค้างไต่ขึ้นตามแนวดิ่ง
การแขวนผล ด้วยเชือกฟางแขวนกับค้าง
8.การเก็บเกี่ยว ที่ความแก่ 85%หรือ 55วันหลังย้ายปลูก โดยสังเกตุว่า ลายแตกเด่นชัด ผิวขึ้นไขนวล ขั้วร้าว เป็นรอยปริ
9.การเก็บรักษาหลังเก็บเกี่ยว เก็บผลไว้ที่อุณหภูมิ 3-4 องศาเซนเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 90% สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน10 15 วัน
10 ศัตรูพืชที่สำคัญได้แก่ ราน้ำค้าง โรคเหี่ยว เพลี้ยไฟ แมลงวันแตง

1 Like