มะม่วง ลำไย ปลูกมา8 -9 ปี ติดลูกแรกๆ 2 ครั้ง ไม่มีดอกแล้วไม่ติดอีกเลยถึงตอนนี้ ลำไยมีรอยแมลงเจาะใบ มะม่วงไม่มี

มะม่วง ลำไย ปลูกมา8 -9 ปี ติดลูกแรกๆ 2 ครั้ง ไม่มีดอกแล้วไม่ติดอีกเลยถึงตอนนี้
ลำไยมีรอยแมลงเจาะใบ มะม่วงไม่มี

2 Likes

ปลูกเป็นสวนหรือแบบหลังบ้าน แต่เป็นชาวสวนเขาคงเปลี่ยนพืชอื่นไปแล้ว คงไม่ไว้ถึงตอนนี้หรอกครับ
ลองถ่ายภาพแล้วส่งมาให้ดูหน่อยซีครับ

แบบหลังบ้านครับ

ต้นลำไยมีรอยแมลง