พื้นที่80คูณ100 พิ้นที่ใน้านจัดสรร ปลูกอะไรก็ช้ามาก เลยอยากปลูกผลไม้ แต่ดินมันแห้ง พอโดนน้ำหน่อยก็เหนียวมากๆๆๆ เลยอยา

พื้นที่80คูณ100 พิ้นที่ใน้านจัดสรร ปลูกอะไรก็ช้ามาก เลยอยากปลูกผลไม้ แต่ดินมันแห้ง พอโดนน้ำหน่อยก็เหนียวมากๆๆๆ เลยอยากสอบถามว่าแก้ปัญหาดินได้ยังไงค่ะ

ที่ดินของท่านเป็นดินเหนียวครับ
ดินเหนียวน้ำไม่ค่อยซึมผ่านปลูกผลไม้ไม่เจริญเติบโต
การแก้ไข
1.ถ้าเป็นดินหนียว มากๆไถขนาดเล็กตากดินให้ดินล่างสุก 1-2 เดือน ต้องกลับดินให้สุกทั่วถึงกัน 1-2 ครั้งทิ้งให้ดินแห้งอีกครั้ง(ดินเหนียวตากให้แห้งทิ้งไว้โดนฝนเนื้อ ดินก็จะแตกร่วน)
2. แล้วปลูกพืชสด เพื่อไถกลบตามที่ เช่นปอเทือง โสนแอฟริกัน ถั่วพร้า1-2ครั้ง
3.หลังปลูกพืชไถกลบแล้วยกโคกหรือแปลงเนินหลังเต่า กว้าง 3-4เมตรสูง 40 เซนติเมตรทิ้งให้ดินแห้งอีกครั้ง(ดินเหนียวตากให้แห้งทิ้งไว้โดนฝนเนื้อ ดินก็จะแตกร่วน)
4.ส่วนตอนปลูกค่อยใช้แกลบดิบผสมไปกับดินปลูกอีกทีหนึ่ง
5.วิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืชที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือ หมอดินอาสา
6.ปรับปรุงดิน ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอกเก่าหรือปุ๋ยหมัก
7.วางแผนการปลูกพืชตามที่เราต้องการร่วมกับการปลูกพืชตะกูลถั่วเสริมรายได้ ส่วนต้นใช้เป็นปุ๋ยต่อไป