ผมผสมยาผิด เอายาคุมหญ้า อทราซีน80 ไปฉีดเป็นยาฆ่าหนอนใส่ฝักข้าวโพดแล้วอีก12ได้เก็บควรเก็บขายหรือสับทิ้งครับ

ผมผสมยาผิด
เอายาคุมหญ้า อทราซีน80 ไปฉีดเป็นยาฆ่าหนอนใส่ฝักข้าวโพด
แล้วอีก12ได้เก็บ
ควรเก็บขายหรือสับทิ้งครับ

ถามใจเธอดู

1 Like

อันตรายครับ ไม่ควรเอามาบริโภค

1 Like

เป็นยาคลุมหญ้าในไร่ข้าวโพด อะทราซีน80

อะทราซีน มีค่า พิษตกค้างที่ยอมให้ตกค้างในพืชผักที่บริโภคต่ำมากคือ 0.01มิลลิกรัมต่อน้ำหนักผลผลิต 1กิโลกรัม การเจตนาพ่นบนข้าวโพด จึงตกค้างเกินค่าที่กำหนดแน่นอน จึงอันตรายมาก

ขอบคุณครับ

ระยะเวลาอีก10วัน ฝนตกใส่อีกคืนนี้ ก็คงไม่พอ
ไม่ผ่าจริงๆ #ขอบคุณครับพี่ชาย