ขอถามหน่อยเถอะค่ะพันธุ์สตอเบอรี่80ปลูกได้ทุก ภาคหรือเปล่าค่ะแต่ที่ปลูกอยู่ก็พันธุ์80?

ขอถามหน่อยเถอะค่ะพันธุ์สตอเบอรี่80ปลูกได้ทุก ภาคหรือเปล่าค่ะแต่ที่ปลูกอยู่ก็พันธุ์80?

1 Like

สตรอเบอรี่ปกติก็ไม่ได้ปลูกได้ทุกภาคนะครับ เพราะต้องอากาศเย็นพอสมควรถึงจะปลูกได้

แต่ในอุดรก็ปลูกได้นะค่ะ

จัดเป็นสตรอเบอรีประเภทวันสั้น (Short day type) และต้องการความหนาวเย็นปานกลาง (ประมาณ 15 – 18 °C) เป็นช่วงเวลา 20-30 วันสำหรับกระตุ้นให้เกิดการสร้างตาดอกของเนื้อเยื่อเจริญที่ปลายยอดของลำต้น ระยะเวลาจากดอกบานถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่ากับ 70 วัน

1 Like