#ผมขอความรู้เรื่องทุเรียนหน่อยครับ ศัพทฺ์ที่ชาวสวนใช้เรียกกันเกี่ยวกับขนาด เช่น ตกไซส์สวย ตกไซส์กลาง ตกไซส์เล็ก ABC เนื้

#ผมขอความรู้เรื่องทุเรียนหน่อยครับ ศัพทฺ์ที่ชาวสวนใช้เรียกกันเกี่ยวกับขนาด เช่น ตกไซส์สวย ตกไซส์กลาง ตกไซส์เล็ก ABC เนื้อ1 เนื้อ2 เป็นแบบไหนครับช่วยอธิบายบอกผมหน่อยครับเพื่อเป็นความรู้

ตกไซส์คือไม่ได้ขนาดหรือทรงที่ล้งต้องการ เรื่องเนื้อ 1 เนื้อ 2 หมายถึงเปอร์เซนความแก่ของทุเรียนขณะตัด ลองอ่านอันนี้เพิ่มเติม

1 Like