โรคแอนแทรคโนสมะม่วง (Anthracnose)

โรคแอนแทรคโนสมะม่วง (Anthracnose)

โรคแอนแทรคโนสมะม่วง (Anthracnose) คือโรคที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides Penz. สามารถเกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นมะม่วง โดยอาการของโรคสามารถแสดงได้ทาง ใบ กิ่ง ดอก และ ผล โดยแต่ละส่วนจะมีอาการที่แตกต่างกันไป

สาเหตุของโรค

โรคแอนแทรคโนสมะม่วง เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides Penz. เกิดได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของมะม่วง

อาการโรคแอนแทรคโนสมะม่วง แบ่งได้ตามส่วนต่างๆของต้นมะม่วง ดังนี้

  1. ใบไม้ ใบอ่อนไหม้ บิดเบี้ยว ใบที่มีอายุมากขึ้น เกิดเป็นจุดสีน้ำตาลขอบเข้ม ขนาดแผลไม่แน่นอน บางครั้งเนื้อเยื่อตรงกลางแผลขาด เห็นเป็นรู

  2. กิ่ง เกิดจุดแผลสีน้ำตาล - ดำ บนลำต้นหรือกิ่งอ่อน ลักษณะเป็นแผลแข็งยุบตัวเล็กน้อย แผลบนลำต้นที่อ่อนมากๆอาจจะขยายตัวลุกลาม ทำให้เน่าดำทั้งต้น

  3. ดอกไม้ ก้านช่อดอกเกิดเป็นแผลสีน้ำตาลเข้ม ถ้าโรคระบาดรุนแรงมากดอกจะถูกทำลายเป็นสีดำ

  4. ผล เกิดได้ทั้งบนผลอ่อนและผลแก่ แต่จะพบมากในผลสุก เกิดจุดแผลสีดำรูปร่างไม่แน่นอน บริเวณกลางแผลบางครั้งอาจจะสังเกตเห็นเมือกสีน้ำตาลแดง

การแพร่ระบาดของโรค

เชื้อราระบาดได้ด้วยลม ในสภาพความชื้นสูง เชื้อราจะเจริญเติบโตและเข้าทำลายส่วนอ่อนๆของพืชทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างรุนแรง การระบาดของโรคจะเกิดขึ้นมากในสวนที่ปลูกระยะชิดเกินไป หรือทรงพุ่มแน่นทึบ มะม่วงที่มีอายุมากและไม่ค่อยตัดแต่ง และ มะม่วงที่ปลูกในสภาพยกร่อง มีความชื้นสูง

แนวทางการจัดการ โรคแอนแทรคโนสมะม่วง

1.ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และมีขนาดเหมาะกับระยะปลูก เพื่อลดความชื้นในทรงพุ่มและให้แดดส่องถึงส่วนกลางต้น และช่วยให้อากาศถ่ายเทภายในทรงพุ่มสะดวก

2.เก็บเศษซากพืชที่เป็นโรคเผาทำลาย

3.ในช่วง แตกใบอ่อน ออกดอก และติดผล หมั่นสำรวจการเกิดโรคอย่างสม่ำเสมอ

4.ควบคุมปริมาณธาตุอาหารบำรุงต้นให้เหมาะสม ลดปริมาณไนโตรเจนในกรณีที่ใบและยอดอ่อนแสดงความสมบูรณ์เกินไป ถ้าใบสมบูรณ์มากเกินไปจะส่งผลให้อ่อนแอต่อการเกิดโรค

5.ในช่วงแตกใบอ่อน ช่วงออกดอก และ ช่วงติดผล เป็นช่วงที่พืชอ่อนแอต่อการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุโรคแอนแทรคโนส ต้องหมั่นสำรวจการเกิดโรคบนต้นพืชอย่างสม่ำเสมอ

6.ถ้าพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรค ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นสารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สารกลุ่มคอปเปอร์ แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น

เรียบเรียงโดย อาจารย์อรพรรณ วิเศษสังข์

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

เตือนใจ บุญ-หลง และคณะ. 2545. โรคไม้ผล. กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร. 120 หน้า.

นิพนธ์ วิสารทานนท์. 2542. โรคไม้ผลเขตร้อนและการป้องกันกำจัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 172 หน้า.

สุชาติ วิจิตรานนท์. 2541. โรคมะม่วง และ การป้องกันกำจัดโดยวิธีผสมผสาน. 30 หน้า.

18 Likes

ขอบคุณมากๆครับ

ใครที่มีปัญหามะม่วงเป็นจุดๆสีดำแล้วเปลือกแตกปูดออกมาให้นำเกลือประมาณ3-4กำมือ โรยรอบๆต้นมะม่วงรัศมี0.5-1เมตร โรคที่เป็นจะดีขึ้นค่ะ

1 Like