สอบถามเรื่องการใช้ Anti-Insect ของ AllBio ไม่ทราบว่าท่านใดเคยใช้ และใช้ได้ผลมั๊ยคะ พอดีจะนำมาใช้กับต้นทุเรียนเล็กที่

สอบถามเรื่องการใช้ Anti-Insect ของ​ All​Bio ไม่ทราบว่าท่านใดเคยใช้​ และใช้ได้ผลมั๊ยคะ​ พอดีจะนำมาใช้กับต้นทุเรียนเล็กที่เพิ่งลงปลูกและเริ่มมีแมลงกินใบ

1 Like