การแช่เมล็ดพันธ์มะละกอเพื่อเพาะเมล็ด หากจะใส่เชื้อไตรโคโดม่าลงในน้ำตอนแช่เมล็ด เราสามารถผสมร่วมกับน้ำยาเร่งราก(B1)ได้ไหม

การแช่เมล็ดพันธ์มะละกอเพื่อเพาะเมล็ด หากจะใส่เชื้อไตรโคโดม่าลงในน้ำตอนแช่เมล็ด เราสามารถผสมร่วมกับน้ำยาเร่งราก(B1)ได้ไหมครับ

2 Likes

ผมทำเองเอาเมล็ดแช่น้ำอุ่นไว้1คืนแล้วเอาไปลงถุงในถุงเพาะควรผสมปูนขาวค่าเชื้อขึ้นดีมาก90% แต่ถ้าไม่แช่น้ำอุ่นขึ้นประมาณ50%ทั้งๆที่ผมแช่น้ำยาเร่งราก

4 Likes

ขอบคุณมากครับ

การแช่เมล็ดพันธ์มะละกอเพื่อเพาะเมล็ด หากจะใส่เชื้อไตรโคโดม่าลงในน้ำตอนแช่เมล็ด เราสามารถผสมร่วมกับน้ำยาเร่งราก(B1)ได้ไหมครับ

สารฮอร์โมน บี1 อาจเป็นอุปสรรคทำให้ประสิทธฺิภาพของไตรโคเดอม่าลดลงได้นะครับ ยังไงรากก็งอกอยู่แล้ว

1 Like

ขอบคุณมากครับ ครั้งนี้ใส่ไปแล้ว เดี๋ยวชุดหน้าจะไม่ใส่ครับ