กัญชาพันธุ์ BlueDream Photo(ปลูกเอ้าท์ดอร์) ปลูกพร้อมกันแต่โตต่างกัน-ภาพสองลงดิน อายุ1เดือน22วัน ทำดอกเข้าสัป

กัญ​ชา​พันธุ์​
Blue​Dream​ Photo
(ปลูกเอ้าท์​ดอร์)
ปลูกพร้อมกันแต่โตต่างกัน
-ภาพสองลงดิน อายุ​1เดือน22วัน ทำดอกเข้าสัปดาห์​ที่สาม
-ภาพแรก ลงตะกร้าอายุ 1เดือน22วัน ทำดอกเข้าสัปดาห์​ที่สอง

1 Like

ติดตามครับ

1 Like