เรื่องของเห็ดครับกับการควบคุมอุณหภูมิc+ความชื้น% - ลองนำไปใช้ดูนะครับ

เรื่องของเห็ดครับกับการควบคุมอุณหภูมิc+ความชื้น% - ลองนำไปใช้ดูนะครับ

1 Like