มีใครตามเรื่อง CPTPP ไหม ยังงงๆอยู่เลยครับว่ายังไง

มีใครตามเรื่อง CPTPP ไหม ยังงงๆอยู่เลยครับว่ายังไง