ความเข้มข้นของสาร EC เท่าไรถึงทำให้เกิด Phytotoxic ในพืช ครับ

ความเข้มข้นของสาร EC เท่าไรถึงทำให้เกิด Phytotoxic ในพืช ครับ

3 Likes

ค่าEC ไม่ควรเกิน 3.5 mS/cm ครับ

2 Likes