Em ที่ขายมีตั้งแต่40-150บ./ลิตร มันต่างกันยังไงครับ

Em ที่ขายมีตั้งแต่40-150บ./ลิตร​ มันต่างกันยังไงครับ

1 Like

เอาจริงๆคือไม่ทราบเลยครับ เพราะ EM ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์หลายชนิดมากจนระบุชนิดไม่ได้ จึงเรียกรวมเป็น EM ครับ