อยากส่งออกลำไย อยากทราบว่าเขาแบ่งมาตราฐานลำไยเหมือนของ GAP ไหมครับ มีอะไรที่ต้องรู้เพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมครับ

อยากส่งออกลำไย อยากทราบว่าเขาแบ่งมาตราฐานลำไยเหมือนของ GAP ไหมครับ มีอะไรที่ต้องรู้เพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมครับ

11 Likes

แบ่งเป็น 3 ชั้นเหมือนกันจ้า

ของ gap มีอะไรบ้างครับ

มีสามชั้น ชั้นพิเศษ ชั้นหนึ่ง แล้วก็ชั้นสอง

1 Like

มีใครมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับ

ตามนี้ครับผม ผมไปรือไฟล์มามาตรฐานลำไยส่งออก

1 Like

ลูกสวยขายในประเทศก็ได้ราคาดีครับ

ในประเทศคู่แข่งเยอะแล้วครับ เลยต้องหนีไปนอกประเทศ

ส่งออกคนก็ทำเยอะครับเดี๋ยวนี้ ไม่มีคอเนคชั่น ของไม่ดีจริงก็อยูไม่ได้

1 Like

สร้างแบรนด์แปรรูปเลยค่ะ

การส่งออกลำไยเขาแบ่งมาตรฐานลำไยต่างจากของGAP ครับ ของมาตรฐาน มกษ.1-2556 กำหนดรหัสขนาดลำไยเป็น ตัวเลข 1<91ผล,2=91-100 ผล,3=101-111ผล,4=112-122ผล,5>/=123ผล/กิโลกรัม. น้ำหนักกิโลกรัมแปรตามปริมาณผล ส่วนมาตรฐานของผู้ค้า กำหนดตามเส้นผ่าศูนย์กลางผล รหัสขนาด เป็น AA >2.5ซม. A= 2.2-2.5ซม. B=2.0-2.0 และC<2.0