ขอสอบถามหน่อยค่ะ อยากทราบว่า จี เอ พี (GAP) มีประโยชน์ต่อเกษตรกร รายย่อยอย่างไร? พอดีเห็น จนท.เกษตรตำบล ปชส. ช่วงนี้สมั

ขอสอบถามหน่อยค่ะ อยากทราบว่า จี เอ พี (GAP) มีประโยชน์ต่อเกษตรกร รายย่อยอย่างไร? พอดีเห็น จนท.เกษตรตำบล ปชส. ช่วงนี้สมัครฟรี ค่ะ

2 Likes

ขอติดตามด้วยคนค่ะ

ติดตามครับ

ระบบการผลิตพืชแบบเกษตรดีที่เหมาะสม(Good agricultural practice;GAP) คือการผลิตพืชปลอดภัยทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค ตรวจดิน น้ำ พืช ไม่ให้มีสารพิษ และจุลินทรีย์ปนเปื้อน จะต้องมีการบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมี และปุ๋ย ทั้งวัน/จำนวนครั้ง/อัตราที่ใช้ ทำให้รู้ว่ามีประวัติของพืชตั้งแต่ต้นจนเก็บเกี่ยว ระบบGAP ไม่ใช่เกษตรปลอดสาร แต่ยอมรับให้มีสารตกค้างได้ที่ไม่เกินค่าที่กำหนดของสากล ทั้งอียู ญี่ปุ่น หรือโคเด็กซ์ ถ้าเรามีทะเบียน GAP สินค้าที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ สามารถขอใบรับรองคุณภาพสัญลักษณ์ตัว Q ของกระทรวงเกษตรฯ จะทำให้ราคาดีขึ้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นรายย่อย หรือรายกลุ่ม ปัจจุบันสามารถส่งตามห้างในประเทศ และส่งต่างประเทศได้ ดังนั้น GAP มีแต่ได้ ไม่มีเสีย

5 Likes

อยากได้(GAP)เพราะทำนาอินทรีมาหลายปีแล้วแต่พอไปขอเจ้าหน้าที่บอกปีนี้ยังไม่เปิด

เปิดตลอดครับ ถ้าเจ้าหน้าที่ตอบแบบนี้ให้แจ้งมาว่าเป็นอำเภอไหน จังหวัดอะไร จะได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบให้

ฉันเคยไปเสนอขายที่ไร่สุวรรณ(ปากช่อง)เขาบอกว่าถ้ามี(GAP)เขาถึงจะรับ

ปกติเกษตรจะเปิดขอเกษตรอินทรีย์เดือนไหนปี 64หนูจะไปขออีกครั้งถ้าไม่ได้หนูจะแจ้งให้ทราบว่า อ.อะไรเพราะหนูเคยไปขอ ปี 60และปี 61พอไม่ได้ 62และ 63หนูไม่ไปขอ

แจ้งได้ตลอดทั้งปี แต่ต้องเตรียมหลักฐานให้ครบให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตรวจก่อน โดยเฉพาะสิทธิ์ในที่ดิน หากเป็นป่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้