สวัสดีครับสมาชิกชาวเกษตร Go ผมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ อยากลดต้นทุน สมาชิกท่านใด ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผมขอสูตรแม่ปุ๋ย AB ผสมเอ

สวัสดีครับสมาชิกชาวเกษตร Go ผมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ อยากลดต้นทุน สมาชิกท่านใด ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผมขอสูตรแม่ปุ๋ย AB ผสมเองบ้างครับ เพื่อลดต้นทุนการผลิต

2 Likes