ขอสอบถามผู้รู้ทุกท่านครับ หญ้าคลุมดินที่ผมศึกษามา จาก Google 2 ชนิดนี้ มีท่านไหนเคยปลูกและเหมาะสมกับการปลูก คลุมหน้าดินใ

ขอสอบถามผู้รู้ทุกท่านครับ
หญ้าคลุมดินที่ผมศึกษามา จาก Google 2 ชนิดนี้ มีท่านไหนเคยปลูกและเหมาะสมกับการปลูก คลุมหน้าดินในสวนปาล์มน้ำมันไหมครับ
#ปล จะหาซื้อเมล็ดพันธุ์ได้จากไหนครับ

2 Likes

เป็นตระกูลถั่วคลุมดินได้และเราก็เป็นปุ๋ยไนโตรเจนแต่เจ้าของสวนต้องขยันเพราะเขาจะเลื้อยขึ้นต้นปามของคุณเม็ดพันสอบถามกรมพัฒนาที่ดินไกลบ้านของผมมีน้อยคับ