คนสวนแนะนะมาครับ ข้อมูลจริงไหมครับ https://www.facebook.com/Rthhaekhoyseiysawd/videos/322063352318736/

คนสวนแนะนะมาครับ ข้อมูลจริงไหมครับ

1 Like

ก้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดปฏิบติบัติตามได้
1.รากขดต้องตัดออก
2.หินฟอสเฟต ทำให้การแตกรากดี
3.การปลูกแบบนั่งแท่น
4.การให้ปุ๋ยเคมี
5.การดึงถุง ตัดถุง
6.การพลางแสง
7.การปลูกอย่าให้ตุ้มแตก
8.การกลบดินระดับดินเดิม
9.การหันหน้าใบไปหาแสง เฉพาะ ต้นแพน หรือที่ทำมาจากกิ่งข้าง ส่วนต้นที่ตั้งตรงมาจากกิ่งกระโดงไม่จำเป็น
10 การปลูกแบบหมู่ 2 หรือ 3 -4–5ทำให้กิ่ง และ รากด้านประชิดกันไม่มีโอกาสแตก ถึงมีก็เล็กเนื่องจากแสงไม่เพียงพอ แต่ละต้นสร้างอาหาร(สังเคราะห์แสงไม่เต็มที่ แต่ละต้นมีลำต้นผอม กิ่งก้านก็ผอมตามไปด้วย ในระยะยาวอาจทำให้ต้นทุเรียนที่แบกน้ำหนักการเลี้ยงผลเพียงข้างเดียว แบะออกต้องค้ำพยุง
ต้นเดี่ยวการเตรียมดินแบบยกโคก พรวนดิน ปรับปรุงดิน ปลูก ด้วยความระมัดระวัง รองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต ปุ๋ยคอกเก่า กลบดินเสมอระดับดินเดิม คลุมโคน พลางแสง ราดสารกันรา และสตาร์ท บี 1 เรียกราก ให้การดูแลดีๆ และหาต้นตอป่ามาเสริมราก ให้แข็งแรง 2-3ราก โตเร็ว ออกลูกเร็ว ยิ่งตัดแต่งให้ทรงพุ่มเตี้ยยิ่งดีใหญ่
รูปทุเรียนต้นเตี้ย

เสริมรากโตเร็วออกลูกเร็ว

เสริมรากออกผลเร็ว

1 Like