วิธีเก็บรักษากล้วย ให้สุกช้า ด้วยวิธีแช่น้ำไว้ค่ะ กล้วยอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์ไม่สุก+งอม+เน่าเร็ว ค่ะhttps://youtu.b

วิธีเก็บรักษากล้วย
ให้สุกช้า
ด้วยวิธีแช่น้ำไว้ค่ะ

กล้วยอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์
ไม่สุก+งอม+เน่าเร็ว ค่ะ

2 Likes