เพื่อนเกษตรกรนักโพสต์ของ Kaset Go ประจำสัปดาห์นี้คือใคร? (1/2)

เพื่อนเกษตรกรนักโพสต์ของ Kaset Go ประจำสัปดาห์นี้คือใคร? (1/2)

คำถามของเกษตรกรทุกท่าน เพื่อนในชุมชนพร้อมตอบ! นอกจากคุณจะได้รับคำตอบแล้ว เกษตรกรท่านอื่นก็ได้ประโยชน์ไปด้วย

Kaset Go ขอบคุณทุกท่านร่วมกันถามคำถามและมีส่วนร่วมในแอปของเรา

รายชื่อเพื่อนเกษตรกรนักโพสต์ 10 อันดับประจำสัปดาห์นี้ ได้แก่

  1. Hassachai
  2. ชำนาญวิทย์ ไทรจีน
  3. กฤษ
  4. ก๊อต
  5. พนม หอยสังข์
  6. ยอด อาชาไนย
  7. บัญชา เผือกเจริญ
  8. มานพ รอดแสน
  9. K’ang L’ertruankaew
  10. สวี ชุมพร

8 Likes