เพื่อนเกษตรนักตอบของ Kaset Go ประจำสัปดาห์นี้คือใคร? (2/2)

เพื่อนเกษตรนักตอบของ Kaset Go ประจำสัปดาห์นี้คือใคร? (2/2)

ความคิดเห็นของเกษตรกรทุกท่าน ช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรคนอื่นได้จริง!

Kaset Go ขอบคุณทุกท่านร่วมกันตอบคำถามและมีส่วนร่วมในแอปของเรา

รายชื่อเพื่อนเกษตรกรนักตอบ 10 อันดับประจำสัปดาห์นี้ ได้แก่

  1. Pranlapak Jeyupak
  2. Chaiyaporn Chitnarong
  3. ณัฐวุฒิ วันดี
  4. Pasin Kitkaset
  5. Angelica Niing
  6. บุญเสริม พิทยาวิริยะพัทธ์
  7. Prasart Sriviroj
  8. Pancharoen
  9. Surasak Phobai
  10. kriangkant tanma

5 Likes