ตัวเราได้เข้าร่วมในชุมชน Kaset Go มาตั้งแต่ มิ.ย. 65 ถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเกษตรแนวดิน จะปลูกเป็นไฮโดรโพนิกส์ ทั้งปลูกขาย

ตัวเราได้เข้าร่วมในชุมชน Kaset Go มาตั้งแต่ มิ.ย. 65

ถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเกษตรแนวดิน จะปลูกเป็นไฮโดรโพนิกส์ ทั้งปลูกขายและปลูกกินเอง

ถึงจะเป็นสายไฮโดร.แต่ก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้จากในชุมชนนี้อย่างมาก จากทั้งอาจารย์และเพื่อนสมาชิก

และเรายังได้เอาเนื้อหาบางส่วนไปโพสต์ในเฟซบุ๊กอีกด้วย

ขอขอบคุณแอพ. Kaset Go ที่ให้สิ่งดี ๆ
ขอขอบคุณ อาจารย์สุเทพ สหายา ที่ให้ความรู้เรื่องแมลงศัตรูพืช
ขอขอบคุณ อาจารย์อรพรรณ วิเศษสังข์ ที่ให้ความรู้เรื่องโรคพืช
ขอขอบคุณ อาจารย์ Charnyut Parnutat ที่ให้ความรู้เรื่องการดูแลสวน
ขอขอบคุณ อาจารย์มนู โป้สมบูรณ์ ที่ให้ความรู้เรื่องปุ๋ย ธาตุอาหารพืช
ขอขอบคุณแอดมิน ที่แชร์เรื่องราวดี ๆ

#ขอบคุณเกษตรโก

6 Likes

ขึ้นฉ่ายไฮโดร.

1 Like

แฟนพันธุ์แท้เลยนะครับนี่ :star_struck:

2 Likes

เข้ามาในแอพ.โดยตามอ.สุเทพมาค่ะ
ได้ความรู้มากมาย

วิธีกำจัดศัตรูพืชแบบปลอดสาร
โพสต์นี้ของเกษตรโกยาวมาก