Kaset Go แจกของขวัญต้อนรับ! เพียงคุณตอบแบบสอบถามของเรา

Kaset Go แจกของขวัญต้อนรับ! เพียงคุณตอบแบบสอบถามของเรา

ผู้โชคดี 10 ท่าน รับฟรี! หนังสือ “รู้ลึกสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง” โดยคุณสุเทพ สหายา หรือ “โรคพืชผัก และการป้องกันกำจัด” โดยคุณอรพรรณ วิเศษสังข์ สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2563

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

  1. ตอบแบบสอบถามของเราโดยการสแกน QR code ในรูป หรือกดที่ลิ้งก์นี้ https://m.kasetgo.com/wiqm

  2. เมื่อทำแบบสอบถามเสร็จ แคปภาพหน้าจอและส่งมาให้เรา ผ่านทางไลน์ @kasetgo (ต้องมี @)

เงื่อนไขและเกณฑ์การตัดสิน

  1. ผู้โชคดี 10 ท่าน คัดเลือกโดยการจับฉลาก โดยต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ครบถ้วน

  2. ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. ทางแอปพลิเคชั่น Kaset Go

  3. ผู้โชคดีสามารถเลือกหนังสือได้ 1 เล่ม ระหว่าง “รู้ลึกสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง” โดยคุณสุเทพ สหายา หรือ “โรคพืชผัก และการป้องกันกำจัด” โดยคุณอรพรรณ วิเศษสังข์ หนังสือมีจำนวนอย่างละ 5 เล่ม ผู้โชคดีที่รายงานตัวก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกหนังสือก่อน

  4. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ สงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น

  5. ผู้โชคดีแจ้งยืนยันตัวตนที่ไลน์ @kasetgo ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ของรางวัลจะเริ่มจัดส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (ระยะเวลาการจัดส่ง 5-7 วัน)

  6. Kaset Go ไม่มีส่วนรับผิดชอบหากของรางวัลสูญหายหรือมีความเสียหายอันเกิดจากผู้ให้บริการจัดส่ง

  7. คำตัดสินของทีมงาน Kaset Go ถือเป็นที่สิ้นสุด

อย่าพลาดของรางวัลจากเรา เข้าตอบแบบสอบถามได้เลย!

13 Likes