ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสอบถามกับ Kaset Go

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสอบถามกับ Kaset Go

รายชื่อของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากเรามีดังนี้

  1. Tankard
  2. วุฒิ
  3. รัตนโชติ พ่อตั้งให้
  4. นารีรัตน์
  5. Jumnean
  6. kaa…kae58
  7. charoon. au
  8. mana
  9. วาสินี ญาณปัญญา
  10. Paisan

ผู้โชคดีสามารถเลือกหนังสือได้ 1 เล่ม ระหว่าง “รู้ลึกสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง” โดยคุณสุเทพ สหายา หรือ “โรคพืชผัก และการป้องกันกำจัด” โดยคุณอรพรรณ วิเศษสังข์ หนังสือมีจำนวนอย่างละ 5 เล่ม ผู้โชคดีที่รายงานตัวก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกหนังสือก่อน

ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ สงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น

ผู้โชคดีแจ้งยืนยันตัวตน โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมทั้งชื่อหนังสือที่ต้องการ ที่ไลน์ @kasetgo (มีเครื่องหมาย @) หรือกดที่ลิ้งก์ https://bit.ly/3eIxH3t ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:00

ของรางวัลจะเริ่มจัดส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (ระยะเวลาการจัดส่ง 5-7 วัน)

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมของเรา!

3 Likes

แจ้งที่อยู่และหนังสือที่ต้องการตรงไหนค่ะ

สวัสดีครับคุณนารีรัตน์ คุณนารีรัตน์สามารถแจ้งยืนยันตัวตน โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมทั้งชื่อหนังสือที่ต้องการ ที่ไลน์ @kasetgo (มีเครื่องหมาย @) หรือกดที่ลิ้งก์ https://bit.ly/3eIxH3t ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:00 ได้เลยครับผม ทีมงานของเราจะคอยประสานงานครับ

ยินดีด้วยอีกครั้งครับ