ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชน Kaset Go ทำความรู้จักกับเราได้ที่นี่!

สวัสดีครับ

1 Like

สวัสดีครับ มิตรสหายทุกคน
พวกเราเดินหน้า เพื่อไม่ยอม
เสียดายเชย กับการเกษรของทีมเราทุกๆคน.

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ยินดีที่จะใด้รู้จักคะ

1 Like

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้ผมจะเป็นผู้รับฟังที่ดีครับ

ไร่ที่ไทรโยค เจ้าของที่เดิมปลูกมะขามยังไว้ ตอนนี้มีฝักออกทุกต้น ผมควรจะหาช่องต่อยอดผลผลิตนี้ หรือ ขุดออกทำไร่อย่างอื่น “ผมอย่างปลูกข่าครับ”

#ฮีโร่ธันวา โพสต์เป็นกระทู้แยกสิคะ จะได้มีเพื่อนๆมาช่วยแนะนำ

สวัสดีครับ

2 Likes

สวัสดีค่ะ

1 Like

คะสว้ดดีคะปกลูพริดพ้ดลงุปากพระยนูเป็นพรกเหลืองพ้ดลงุต้นสวยคะเป็นดอกแลว้มายทราบวา่มีแม่คามาร้บถึงทีมาย่คะ

3 Likes

สวัสดีครับ

1 Like

สวัสดีครับแอดมิน ผมสนใจทำเกษตร อยากปลูกผักกุ้ยช่าย ทดลองปลูกแล้วต้นไม่ใหญ่ครับ ขอคำแนะนำและวิธีการด้วยครับ ขอบคุณครับ