ย้ายตามมา จาก แอป Kaset Go ครับ กราบเรียนถาม ท่านอาจารย์ ผู้ทรง คุณวุฒิ และ ความรู้ กระผม ใคร่ขอความรู้ อยากจะได้สูตร

ย้ายตามมา จาก แอป Kaset Go ครับ กราบเรียนถาม ท่านอาจารย์ ผู้ทรง คุณวุฒิ และ ความรู้ กระผม ใคร่ขอความรู้ อยากจะได้สูตร ผสมปุ๋ย 15-5-20 ในอัตรา 1 กิโลกรัม มีส่วนผสม ของแม่ปุ๋ยชนิดใดบ้าง ครับ ที่ผสมแล้ว ออกมา ได้สูตร 15-5-20 โดยใช้แม่ปุ๋ย ล้วนๆเลยครับ ให้ได้ 100 พอดีไม่ต้องมีตัวใดผสมเพิ่มครับ เน้นที่แม่ปุ๋ยเมื่อผสมแล้วออกมา เป็นปุ๋ยสูตร 15-5-20 นะครับ กราบขอขอบพระคุณที่เมตตาตอบในครั้งนี้ให้กระผม ครับ

4 Likes

ประกาศ! แอปฯ Kaset Go จะไม่สามารถใช้งานได้ ขอเชิญเพื่อนๆ เกษตรกร
เข้าสู่ชุมชนของเราได้ทางเฟซบุ๊ก Kaset Go - เกษตร โก >>> https://www.facebook.com/kasetgo.official/

หรือหากมีปัญหาทางการเกษตร สามารถเข้าร่วมกลุ่มชุมชนถาม-ตอบ Kaset Go - เกษตร โก
ได้ทาง https://www.facebook.com/groups/561339945950989

ชุมชนเกษตรกรออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด ช่วยเพื่อนเกษตรกร
หาคำตอบปัญหาในสวน พร้อมกิจกรรมลุ้นรางวัล
และความรู้เกษตรอัพเดททุกวัน