ถ้าต้องการรู้ค่า LD50, MRL, ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวในระยะปลอดภัยหลังการใช้สารเคมีเกษตรของแต่ละกลุ่มนั้น เราสามารถที่จะสื

ถ้าต้องการรู้ค่า LD50, MRL, ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวในระยะปลอดภัยหลังการใช้สารเคมีเกษตรของแต่ละกลุ่มนั้น เราสามารถที่จะสืบค้นหาข้อมูลได้จากที่ไหนครับ (ผมต้องการใช้ในมะกรูดตัดใบแต่ในรายการไม่มีให้เลือกครับ)

2 Likes

ระยะปลอดภัยให้ดูตามฉลากค่ะ แน่นอนกว่า

1 Like

ค่า LD50
๑. ถามบริษัทผู้ผลิต
๒. ค้นหาจาก google
ค่า MRL
๑. ติดต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้า
๒. ค้นหาจาก Google พิมพ์ ค่า mrl มกอช จะมีข้อมูลทั้งหมด ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศที่เป็นคู่ค้า
แต่อาจจะไม่ครบทุกสารเคมี และ ทุกพืช

1 Like

ขอบคุณมากครับ🙏

ในกรณีของพืชตระกูลลส้ม ถ้าส่งออกไปสหภาพยุโรป จะต้องมีใบรับรองปลอดโรคแคงเคอร์ ประกอบด้วย

1 Like

LD50 ใช้บอกค่าความเป็นพิษ แต่เน้นดูสีของฉลากเอาครับ

ส่วน MRL คือค่าสารตกค้างที่อนุญาตให้มีในผลผลิต ขึ้นอยู่กับประเทศที่เราส่งสินค้าไปครับ แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน