โรคใบไหม้ ใบจุด หรือ แอนแทรคโนส ในทุเรียน (Leaf blight, Leaf spot, Anthracnose)

โรคใบไหม้ ใบจุด หรือ แอนแทรคโนส ในทุเรียน (Leaf blight, Leaf spot, Anthracnose)

โรคใบไหม้ โรคใบจุด หรือ แอนแทรคโนส( Leaf blight, Leaf spot, Anthracnose) คือ โรคที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides อาการในระยะใบอ่อนที่แผ่กางเต็มใบจะมีอาการซีดจาง หรือเป็นจุดเล็กๆสีเหลืองอ่อน ต่อมาเชื้อราเจริญเติบโตมากขึ้น ขอบแผลจะมีสีน้ำตาล ส่วนตรงกลางของแผลจะแห้งและเป็นสีน้ำตาล

สาเหตุของโรค

เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides

อาการของโรคใบไหม้

ในระยะใบอ่อนที่แผ่กางเต็มใบจะปรากฏอาการซีดจาง หรือเหลืองอ่อนเป็นจุดเล็กๆ ต่อมาเมื่อเชื้อพัฒนามากขึ้น ขอบแผลจะมีสีเข้ม เนื้อแผลส่วนกลางแห้งเป็นสีน้ำตาล และเกิดเป็นจุดดำๆเล็กๆบริเวณกลางแผล ซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา แอนแทรคโนส ต่อมาใบจะเหลืองร่วง

การแพร่ระบาด

ส่วนมากจะพบเป็นกับทุเรียนพันธุ์ชะนี ในทุเรียนหมอนทองพบอาการบ้างแต่ไม่รุนแรง เชื้อสาเหตุของโรคแพร่ระบาดไปตามลม เข้าทำลายพืชเมื่อมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม อากาศร้อนและมีความชื้นสูง

แนวทางการจัดการ

เนื่องจากเชื้อสาเหตุแพร่ระบาดได้ทางลม และ เชื้อนี้อาศัยอยู่ในพืชหลายชนิดรวมถึงวัชพืชในสวนทุเรียน ดังนั้นจะมีเชื้อสาเหตุอยู่ในพื้นที่เกือบตลอดเวลา รอเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา แต่ส่วนใหญ่จะเกิดการพัฒนาในช่วงใบอ่อน หรือช่วงที่พืชอ่อนแอ เช่นสภาพการขาดน้ำในฤดูแล้ง เป็นต้น ดังนั้นในการจัดการโรคนี้

  1. ต้องดูแลต้นทุเรียนให้แข็งแรง โดยการให้น้ำและธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงติดผลของทุเรียน

  2. ในแหล่งปลูกที่พบปัญหาโรคนี้เสมอๆ ในช่วงทุเรียนแตกใบอ่อน ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สารกลุ่มคอปเปอร์ แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น

เรียบเรียงโดย อาจารย์อรพรรณ วิเศษสังข์

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

เตือนใจ บุญ-หลง และคณะ. 2545. โรคไม้ผล. กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร. 120 หน้า.

นิพนธ์ วิสารทานนท์. 2542. โรคไม้ผลเขตร้อนและการป้องกันกำจัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 172 หน้า.

81 Likes
โรคใบไหม้ของใบทุเรียนทำอย่างไรจะหายใช้ยาอะไรคับผม
อาการใบเป็นจุดแบบนี้เป็นโรคหรือป่าวครับ ขอความรู้ด้วยครับมือใหม่หัดปลูก
อาทุเรียนมาลงใน ดงอโวคาโด้ โรคใบจุดมาเพียบ ทำไงดีคับ
โรคราหน้าฝนที่ควรรู้ใน 5 พืช รู้ทางแก้ไว้ยังไงก็ต้องเจอ! ตอน โรคราในทุเรียน
ใบเป็นจุดในใบทุเรียนเกิดจากสาเหตุใดแก้ยังไง
ทุเรียนใบเป็นแบบนี้โรคอะไรคับ และต้องใช้ยาอะไร
ใบทุเรียนมันเป็นแบบนี้ต้องต้องใช้อะไรคะถึงจะหาย ทุกเรียนอายุประมาน4เดือนค่ะ
ใบทุเรียนเป็นจุดเหลืองแบบนี้เกิดเพราะอะไรคะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างคะ
ทุเรียนใบต้นเหลืองแก้ยังไงครับ
ขออนุญาตนะครับที่ทางกูรูได้ขอรูปภาพใบทุเรียนเป็นด่างและเหมือนมีตัวอะไรอยู่ในใบวันนี้ผมส่งรูปมาให้ดูครับผม
ทุเรียนใบเป็นแบบนี้เกิดจากอะไรครับ และแก้ไขยังไง#ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ขอสอบถามผู้รู้คะ จากสาเหตุอะไรคะ แล้วต้องแก้ไขยังไงคะส่วนใหญ่เป็นทุเรียนต้นเล็กคะ
ใบทุเรียนมีอาการแบบนี้เกิดจากอะไรควรใช้ปุ๋ยหรือยาอะไรดีครับ
เป็นโรคหรือขาดสารอาหารครับ ใบไม่สวยเลยครับ
ใบทุเรียนเป็นจุดเกิดจากสาเหตุอะไรครับ.และจะแก้ไขยังไงครับ.ขอบคุณครับ
แอดแท็คโนด ใช่ป่าวครับ
ทั้งพริกทั้งทุเรียนใบเหลืองแบบนี้เกิดจากอะไรคับ

ใช้ยาแบบไหนดี

1 Like

คารเบนดาชิมใช้ในนาข้าวใชกับทุเรียน​เล็ก​ได้ไหมครับใบจุดครับ

ทุเรียนของผมมันใบเหลืองทั้งต้นเป็นโรคอะไรครับ

5 Likes

นี้เค้าเริ่มเป็นโรคยังครับ

4 Likes

ได้ครับ ผมก้อใช้คาร์เบน สลับ แมนโคเซบ

แบบนี้ต้องแก้ไขยังไงครับ

ไช้ตัวยาอะไรคะ

ใช้ยาตัวไหนครับ

1 Like

จะต้องทำอย่างไร

ทุเรียนต้นนี้เกิดจากสาเหตุ การขาดน้ำ ขอบใบแห้งเนื่องจากอากาศร้อนและพื้นที่เพาะเป็นดินเหนียว เกิดการลดน้ำไม่ค่อยลงผ่านถึงระบบราก แก้โดยการฉีดพ่นสารบำรุงดิน และให้น้ำอย่างเหมาะสม เดี่ยวก็แตกใบใหม่ ใบเก่ายังคงไม่หาย แต่ทุเรียนเขาก็สลัดใบทิ้งไปโดยธรรมชาติ แล้วเขาก็แตกยอดใบใหม่ มาให้เห็นครับ…

4 Likes

ขาดแม็คนีเซี่ยม แนะนำให้วัดค่าดินด้วยครับ

ใบสีเหลือง มีจุดแบบนี้เกิดจากอะไร และจะรักษาแบบไหนครับ

1 Like

แบบนี้เป็นโรคหรือยังครับ

ทุเรียนใกล้เมืองปลูกยากไม่เหมือนทองผาภูมิปลูกง่ายเพราะว่าอากาศมีความชื้นสูงตลอด

เเบบนี้ใช่เป็นโรคใบจุดไหมครับ

ขอบคุณครับข้อมูลดีๆครับ

มือใหม่ครับ

พึ่งลงมือปลูกครับที่อุทัยธานี อ.หนองฉางครับ

โรคใบจุดใช้ยาอะไรพ่นครับ