นำผลิตผลจาก"ลูกฮวกฟาร์ม(Lukhuak Farm)" มาให้ชมครับศึกษาดูงาน แนะนำการเพาะเลี้ยงกบ พ่อสิงห์หล 087-2322128

นำผลิตผลจาก"ลูกฮวกฟาร์ม(Lukhuak Farm)" มาให้ชมครับ
ศึกษาดูงาน แนะนำการเพาะเลี้ยงกบ พ่อสิงห์หล 087-2322128

7 Likes

เอามาหมกคึสิแซ่บน้อคับ