ใครเคยปลูกข้าวพันธ์mgบ้างได้ผลผลิตดีไหมครับ

ใครเคยปลูกข้าวพันธ์mgบ้างได้ผลผลิตดีไหมครับ