เมื่อคำนวณปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงปรับจนได้%N~6% แล้วคำนวณให้คะน้าได้รับจำนวน N.gm พอดี แต่ K2O ขาด ค้นคว้าพบ โปรแตสเซี่ยมฮ

เมื่อคำนวณปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงปรับจนได้%N~6% แล้วคำนวณให้คะน้าได้รับจำนวน N.gm พอดี แต่ K2O ขาด ค้นคว้าพบ โปรแตสเซี่ยมฮิวมัส ไม่มีการจดเลขทะเบียนยืนยันเหมือน อ.ย. แต่เขียนว่ามี่ K2O ไม่ต่ำกว่า 10%(ผมดันพบงานวิจัยทำกับแร่ที่เหมืองถ่านหินแม่เมาะ_ลำปาง มีปริมาณ K2O ต่ำมากๆ)จึงสงสัย >10% นี้มาจากธรรมชาติเป็นอินทรีย์ไหมครับ

3 Likes

ถ้าเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยจากมูลสัตว์จะได้ไนโตรเจนสูงครับ ซึ่งมาจากOM
Kสูงตามธรรมชาติและเป็นอินทรีย์ก็เป็นไปได้นะครับ ถ้าทำมาจากเปลือกผลไม้เช่นปุ๋ยหมักแกลบกาแฟ แต่ไม่รู้ว่าถึง10%มั้ย

1 Like

คือว่าผมกำลังหา K2O อินทรีย์เดี่ยวๆ เพื่อไปเสริมส่วนขาดในสูตรปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เจอสินค้าตัวนี้ไม่มีการจดทะเบียนเลยไม่น่าเชื่อถือ
จึงอยากทราบว่ามีที่จดทะเบียนรับรองไหมครับ

พรพจน์ เคมี-วิศวภัณฑ์

สรุปคือผมกำลังตามหาปุ๋ยเดี่ยวอินทรีย์ K2O humus ที่มีการรับรอง_มีเลขจดทะเบียน ที่สามารถตรวจสอบได้ครับ

ตามพรบ.ปุ๋ยอินทรีย์ กำหนดเท่านี้เองครับ
ไนโตรเจน (Total N) ไม่น้อยกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก
ฟอสฟอรัส (Total P2O5) ไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก
โพแทสเซียม (Total K2O) ไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก
(หรือมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 ของน้ำหนัก)
ส่วนอื่นๆไม่ได้เอามาลงนะครับ เช่นค่ากานนำไฟฟ้า C:N ratio
ปุ๋ยอินทรีย์จะไม่มีเลขจดทะเบียนบนบรรจุภัณ์ครับ
แต่กฎหมายกำหนดให้แสดงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ที่ทําการที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาต