จะใช้ NAA กับสวนแก้วมังกร เพื่อช่วยลดการหลุดร่วงของดอกและผล ควรใช้ในอัตราความเข้มข้นเท่าไหร่ดีคะ

จะใช้ NAA กับสวนแก้วมังกร เพื่อช่วยลดการหลุดร่วงของดอกและผล ควรใช้ในอัตราความเข้มข้นเท่าไหร่ดีคะ

ใช้ความเข้มข้น 200 ppm ครับ