เรียนเชิญนะครับ (ฟรีครับ) เผื่อสนใจร่วมงาน NBI (S)pecial Talk ในหัวข้อ👨🏻‍🌾เกษตรอินทรีย์ ยุค 5G สร้างชาติได้จริง (?)

เรียนเชิญนะครับ (ฟรีครับ) เผื่อสนใจร่วมงาน NBI (S)pecial Talk ในหัวข้อ
:man_farmer:t2:เกษตรอินทรีย์ ยุค 5G สร้างชาติได้จริง (?)

“กูรูเกษตรอินทรีย์ ยุค 5G จะมาร่วมกะเทาะเคล็ดความสำเร็จ ที่เกษตรรุ่นใหม่ในยุค 5G ต้องมีเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน”

โดย…
:fountain_pen:ผศ.ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล
กรรมการยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นักวิจัยด้านการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลสำหรับเกษตรอัจฉริยะ

:fountain_pen: คุณนพดล ลัดดาแย้ม
Young Smart Farmer
ปิ่นฟ้าฟาร์ม แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจร

:date: วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
:alarm_clock: เวลา 20:00-21:30 น.

:small_blue_diamond:จัดโดย หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ นสช.12 กลุ่มกรีนแลนด์

:pushpin:ลงทะเบียนรับชมผ่าน Zoom ได้ที่

:phone:หรือติดต่อ
097-0492478 คุณหน่อย

2 Likes