ฝักทองหลังจากที่ได้ใส่ปุ๋ย ธาตุอาหารครบ NPK หลัก รอง เสริม

ฝักทองหลังจากที่ได้ใส่ปุ๋ย ธาตุอาหารครบ NPK หลัก รอง เสริม

5 Likes

มันดูมีจุดขาวๆนะครับ