สาร pac กับสารส้ม ที่อยู่ในน้ำประปา เมื่อนำมารดพืช ผัก ต้นไม้ ส่งผลอะไรไหมครับ

สาร pac กับสารส้ม ที่อยู่ในน้ำประปา เมื่อนำมารดพืช ผัก ต้นไม้ ส่งผลอะไรไหมครับ