Pgr triacontanol มันหาซื้อได้ไหมครับแล้วมันต่างจาก pgpr ไหมครับ

pgr triacontanol มันหาซื้อได้ไหมครับแล้วมันต่างจาก pgpr ไหมครับ

1 Like

triacontanol เป็นฮอร์โมนพืช หรือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช(Plant Growth Regulator เรียกย่อๆว่า PGR) จะมาขายในไทยต้องผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนก่อน แต่สารชนิดนี้ไม่มีการขึ้นทะเบียนในไทย ถ้ามีขายจะเป็นของเถื่อน ขายออนไลน์หรือสั่งจากต่างประเทศ ไม่ทราบว่าจะนำเข้ามาใช้กับพืชอะไร และเพื่ออะไร? ส่วนคำว่า PGPR=plant growth promoting rhizobacteria มีความหมายว่าจุลินทรีย์ที่เป็นกลุ่มแบคทีเรียที่อาศัยตามรากพืช แต่ช่วยในการละลายหรือย่อยปุ๋ยเคมีให้รากน้ำไปใช้ได้ตัวอย่าง เช่น PGPRที่ใช้ในนาข้าวผลิตโดยกรมวิชาการเกษตร

เห็นมีแต่ส่งจากจีนครับ ไม่เคยเห็นว่าขึ้นทะเบียนในไทยเลยตอบไม่ได้ว่าต่างจากPGPRยังไง
งานวิจัยฝั่งไทยที่มีอยู่สำหรับPGPRตอนนี้เห็นมีสามสูตร
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์

 1. ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน ประกอบด้วย แบคทีเรีย 3 ชนิด ได้แก่ Azospirillum brasilense,
  Azotobacter vinelandii และ Beijerinckia mobilis มีปริมาณจุลินทรีย์รับรองไม่ต่ำกว่า 1×106
  โคโลนี ต่อปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม ใช้สำหรับข้าวโพด ข้าวฟ่าง
 2. ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทูประกอบด้วย แบคทีเรีย 2 ชนิด ได้แก่ Azospirillum brasilense และ
  Burkholderia vietnamiensis มีปริมาณจุลินทรีย์รับรองไม่ต่ำกว่า 1×106
  โคโลนีต่อ ปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม ใช้สำหรับข้าว
 3. ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรีประกอบด้วย แบคทีเรีย 2 ชนิด ได้แก่ Azospirillum brasilense และ
  Gluconacetobacter diazotrophicus มีปริมาณจุลินทรีย์รับรองไม่ต่ ากว่า 1×106
  โคโลนี ต่อ ปุ๋ยชีวภาพ 1กรัม ใช้สำหรับอ้อย มันสำปะหลัง

ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์

 1. ช่วยเพิ่มปริมาณราก อย่างน้อย 20%
 2. ลดการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างน้อย 25%
 3. ช่วยเพิ่มผลผลิตพืช อย่างน้อย 10%
 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดน้ าและปุ๋ย อย่างน้อย 15%