ทุเรียนผมเป็นอะไรใบร่วงหมดแตกยอดแล้วก็เหี่ยวปุ๋ยและค่าphก็ปกติ

ทุเรียนผมเป็นอะไรใบร่วงหมดแตกยอดแล้วก็เหี่ยวปุ๋ยและค่าphก็ปกติ

3 Likes

อากาศครับผม

หรือ จะเป็น ราก เน่า

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ