ดินที่ใช้ปลูกข้าวควรจะมีค่า pHประมาณเท่าไรดีครับขอท่านผู้รู้ช่วยบอกให้ทราบหน่อยครับ ขอบคุณครับ เพี่อที่ผมจะนำไปใช้ปรั

ดินที่ใช้ปลูกข้าวควรจะมีค่า
pHประมาณเท่าไรดีครับขอ
ท่านผู้รู้ช่วยบอกให้ทราบหน่อย
ครับ ขอบคุณครับ เพี่อที่ผมจะ
นำไปใช้ปรับสภาพดินในนา
ครับ ลักษณะดินในนาผมเป็น
ดเหนียวปนทรายครับ
ดิน

1 Like

pH ที่เหมาะสำหรับการปลูกข้าว คือ 5.5-6.5 ครับ

ถ้าดิน 5.5-7.0 ก็ถือว่าได้ข้าวที่ดี แต่น้ำก็ควรคำนึงด้วยครับ อย่างที่ไร่ใช้น้ำบาดาล ต้องมีการพักน้ำในบ่อก่อนแล้วเติมขี้ควาย ขี้วัว และ EM. ก่อน วัดค่าได้ 7.2 ก็สูบใส่นาข้าวครับ ปกติอยากได้ค่าน้ำ 6.5 ด้วยครับ แต่ผมใช้วิธีปล่อยปลาดุกในนาข้าวเอาครับ

#ฮีโร่พย แถวๆ 5-6 ค่า